اولین ربات هوشمند سلامتی برای خانه هوشمند

اولین ربات هوشمند سلامتی برای خانه هوشمند

اولین ربات هوشمند سلامتی برای خانه هوشمند

مدیریت سلامتی خود و شریک زندگی تان را با استفاده از این دستگاه هوشمند انجام دهید و به انقلاب تکنولوژی سلامت امروز ملحق بشوید!

علاوه بر نگهداری و ذخیره سازی ایمن داروها و مکملها، این دستگاه می تواند شما را شناسایی کند، و به سوالات مربوط به سلامتی شما پاسخ دهد، داروی شما را از داروخانه سفارش دهد و حتی شما را به طور مستقیم با پزشکان بهداشت و درمان در ارتباط قرار دهد.

این دستگاه نیز با دستگاه های بی سیم و پوشیدنی متصل می شود، بنابراین شما تمام اطلاعات مربوط به سلامتی خود را در یک مکان امن مدیریت، و اطلاعات را به صورت یک هشدار دریافت کنید. این تنها دستیار هوشمند سلامت شخصی شماست که همیشه به آن نیاز دارید.

درج نظر