ایستگاه هوشمند آب و هوایی برای ساختمان

ایستگاه هوشمند آب و هوایی برای ساختمان

ایستگاه هوشمند آب و هوایی برای ساختمان

ایستگاه آب و هوایی شخصی منحصر بفرد، برای سیستم های آی فون و اندروید، با قابلیت اندازه گیری کیفیت هوا، نظارت و پیگیری فضای پیرامون داخلی و خارجی محیط اطراف شما ساخته شده است. در کنار این اندازه گیری سنتی، مانند درجه دما، رطوبت و غیره.

تمام اطلاعات را آنلاین ثبت و به طور دائم قابل دسترس، روی گوشی هوشمند، تبلت و یا کامپیوتر شما است. ما در حدود 80 درصد عمر خود را داخل خانه سپری می کنیم که هوای داخل 2 تا 5 برابر آلوده تر از هوای فضای بیرون است . با این دستگاه آب و هوایی، شما یک پیام هشدار در زمان واقعی به طور مستقیم بر روی گوشی هوشمند خود هنگامی که لازم است هوای خانه را تهویه کنید دریافت می کنید.

به شما همه اطلاعاتی که برای فعالیت های خارج از خانه بر اساس آب و هوا نیاز دارید داده می شود. مثلا یک پیام هشدار در گوشی هوشمند دریافت می کنید که بیرون از هوا بارانی است .

و نیازی به آبیاری گیاه خود ندارید، این دستگاه هوشمند ماژول بیرونی به شما نسخه ای از وضعیت درجه حرارات بیرون، رطوبت ، کیفیت هوایی و میزان فشار هوا را نشان می دهد.

درج نظر