باغچه هوشمند

باغچه هوشمند

باغچه هوشمند 

اگر به دنبال داشتن یک خانه هوشمند هستید، باید بدانید تنها زمانی این کار معنی می یابد که حیاط و باغچه خود را نیز هوشمند کنید. این سیستم به شما کمک می کند که توسط تبلت یا گوشی هوشمند خود حیاط خود را کنترل کنید.

کنترلر با سنسورهای رطوبت کمک می کند تا بدین ترتیب بتواند تصمیم مناسبی را برای داشتن حیاط و باغچه مناسب اتخاذ نماید.

با قرار دادن سنسور ها در تمام دروبین های حیاط می توان طوری برنامه ریزی کرد تا در موقعیت لازم منطقه مورد نیاز را آبیاری کند. و اگر شما از این سنسورها استفاده نکنید سیستم از اطلاعات هواشناسی برای آب دادن استفاده می کند.

همچنین با استفاده از این اطلاعات آب پاش را در یک روز مشخص روشن می کند تا کار آبیاری انجام شود یا اگر بداند که یک روز بسیار گرم است، از مقداری آب بیشتر استفاده می کند.

درج نظر