برگزاری دوره های آموزشی تخصصی خانه هوشمند وایرلس در ایران

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی خانه هوشمند وایرلس در ایران

ثبت نام دومین دوره آموزشی تخصصی خانه هوشمند وایرلس در سال 1396 برای تاریخ 22 ، 23 و 24 مرداد ماه با ظرفیت محدود آغاز شد.
ارائه مدرک پایان دوره
 برای ثبت نام با ما تماس بگیرید :
031-37778680

درج نظر