تخت خواب هوشمند Smart Bed

تخت خواب هوشمند Smart Bed

تخت خواب هوشمند Smart Bed

تخت خواب قابل تنظیم از دو لایه تشک جهت کنترل الگوی خواب ساخته شده است. اگر شریک زندگی شما خروپف می کند، شما می توانید از طریق کنترل هوشمند تخت خواب روی آیکن خروپف زده تا تخت از طریق جک هوایی پیشرفته زاویه تخت شریک شما را به اندازه 5 درجه تنظیم کند تا حالت خروپف حذف گردد.

تخت نیز از تکنولوژی IQ خواب ساخته شده است که الگوهای خواب شما را نظارت کرده و بر اساس آن تنظیمات بهینه برای تشک انجام می دهد.

همچنین این تخت خواب هوشمند ضربان قلب، تعداد تنفس ، مقدار زمانی که شما دراز کشیدید یا حرکت کردید و نیز فعالیت های متقابل قبل از خواب مانند ورزش و کافئین برای ارائه نمرات IQ خواب را با استفاده ازیک برنامه ارائه می دهد.

درج نظر