خانه هوشمند وایرلس

خانه هوشمند وایرلس

با توجه به عدم نیاز به سیم کشی در این سیستم ، آن را می توان در تمامی ساختمانها به راحتی نصب کرد. حتی در ساختمانهای ساخته شده ای که هیچ گونه بستر ویا زیرساختی برای خانه هوشمند و یا اتوماسیون در آنها پیش بینی نشده است. استفاده کننده می تواند به راحتی تجهیزات را نصب کرده و ازکلیه امکانات رفاهی، ایمنی و امنیتی برخوردار شود.

درج نظر