طراحی مدرن ساختمان

طراحی مدرن ساختمان

طراحی مدرن ساختمان

باید اذعان نمود که ورودی منزل، محل کار یا هر محیط دیگری از وضعیتی عجیب برخوردار است. ما هر روز از آنها عبور کرده و به مکانی وارد یا از آن خارج می شویم. آنها هم برای ما آشنا هستند و هم خیلی زود از خاطرمان می روند. در واقع بعد از مدتی فراموش شده و دیگر حتی توجه مان را هم به خود جلب نمی کنند.

طراحی مدرن ساختمان

اما اگر اولین تصویر ذهنی ما از این ورودی‌ها به شکلی خاص و متفاوت باشد، قطعاً به شکلی پایدارتر در ذهن‌مان نقش می‌بندد. یک طراحی خلاقانه توأم با استفاده از المان‌های مدرن و مبتکرانه، تمام آن چیزی است که این تفاوت را رقم خواهد زد. در واقع تصور اغلب ما از یک ورودی، یک در یا راهرویی است که شما را به فضای داخلی منزل یا هر محیط دیگری هدایت می‌کند. حال اگر طراح یا معماری خوش فکر دست به کار شده و این تصویر معمول را متحول کند، نتیجه رضایت بخش خواهد بود.

طراحی مدرن ساختمان

میلیون‌ها سازه در گوشه و کنار جهان یا در حال ساخت هستند و یا ساخته شده‌اند. هر کدام از آنها نتیجه‌ی یک طرح یا ایده هستند. ایده‌ای که ممکن است خلاقانه، جالب توجه، شگفت انگیز، خسته کننده و یا حتی تکراری باشد، این دیگر به نظر بینندگان بستگی دارد.

طراحی مدرن ساختمان

 

درج نظر