• از هوشمندسازی ساختمان (BMS) چه میدانید ؟

    BMSگروه مسکن ؛ بازار خبر – پژمان قضایی کارشناس هوشمند سازی تأجهیزات ساختمانی در گفتگو با بازار خبر گفت: BMS یا سیستم هوشمند سازی ساختمان کنترل تأسیسات ساختمانی را بر عهده دارد . تأسیسات الکتریکال، مکانیکال و سیستم های جریان ضعیف ساختمان را کنترل و مانیتور می کند . از تأسیسات اصلی مکانیکال مثل موتور […]

    ادامه مطلب

  • خانه هوشمند وایرلس

    با توجه به عدم نیاز به سیم کشی در این سیستم ، آن را می توان در تمامی ساختمانها به راحتی نصب کرد. حتی در ساختمانهای ساخته شده ای که هیچ گونه بستر ویا زیرساختی برای خانه هوشمند و یا اتوماسیون در آنها پیش بینی نشده است. استفاده کننده می تواند به راحتی تجهیزات را […]

    ادامه مطلب