• خانه ای با انرژی صفر

    The net-zero home خانه ای با انرژی صفر شبکه خانگی با انرژی صفر تمام نیروی خانه را تولید می کند که استفاده از آن رایج تر و مقرون به صرفه تر است. در نتیجه در طراحی خانه از برخی تکنیک ها برای ایجاد انرژی و کاهش تاثیر آن ها بر محیط زیست است استفاده شده […]

    ادامه مطلب