• باغچه هوشمند

    باغچه هوشمند  اگر به دنبال داشتن یک خانه هوشمند هستید، باید بدانید تنها زمانی این کار معنی می یابد که حیاط و باغچه خود را نیز هوشمند کنید. این سیستم به شما کمک می کند که توسط تبلت یا گوشی هوشمند خود حیاط خود را کنترل کنید. کنترلر با سنسورهای رطوبت کمک می کند تا […]

    ادامه مطلب