امیر ایزدی

امیر ایزدی

قبلا اطلاعاتی در مورد سیستم هوشمند داشتم، از وقتی که خودم استفاده می کنم علاوه بر کاهش هزینه های ساختمان عاشق امنیت سیستم شدم. از مدیریت شرکت بابت برخورد عالی و دوستانه تشکر می کنم